vėtymas

vėtymas
vė́tymas sm. (1) Rtr, 1. Sut, K, M, L, Amb, NdŽ, , LEXXXIII479, Lpl, Kvvėtyti 1: Koks te kūlimas, koks te vė́tymas Ėr. Vė́tymas, kūlymas buvo baisūs darbai Vlkv. Tai velnias sako: – Nebereikia man nei žirnių, tik paleisk nuo vė́tymo Sb. ^ Tai vė́tymas, tai grėbstymas, ka vyža duono[je] (apie prastą duoną) Plv. Tai vė́tymas, tai mėtymas, ka pelė duono[je] Snt. 2. NdŽvėtyti 3. 3.vėtyti 5: Egi jo vė́tymas, nė nesisarmoja šitiek valgyt! Ds. \ vėtymas; atvėtymas; išvėtymas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • vėtymas — dkt. Javų̃ vėtymo įrankiai nebùvo sudėti̇̀ngi …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atvėtymas — sm. (1); D.Pošk → atvėtyti. vėtymas; atvėtymas; išvėtymas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bėrimas — bėrìmas sm. (2) → berti. 1. K pylimas (apie birius, smulkius daiktus): Druskos bėrìmas į valgį Mrj. Kelio bėrìmas su smėliu Pn. Nuo vieno bėrìmo (džiovimo į krosnį) griūšiukės da kap reikiant nesudžius Gs. ║ apie smulkų sniegą, krušą: Kriušos …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvėtymas — sm. (1) NdŽ, KŽ → išvėtyti 1. vėtymas; atvėtymas; išvėtymas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sušlavinėjimas — sm. (1) → sušlavinėti: Grūdų sušlavinėjimas daugiau laiko užimdavo kaip vėtymas Slk. šlavinėjimas; atšlavinėjimas; iššlavinėjimas; nušlavinėjimas; prišlavinėjimas; sušlavinėjimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vyžena — vỹžena sf. (1), vyžena (1) NdŽ, KŽ, DŽ1, Kv vyženà (3b) Vn, vyženà (3a) Jn, LsB383, NdŽ, Sd; I, D.Pošk, J 1. žr. vyža 1: Iš liepų žievių rūsai vỹženas dirba DūnŽ. Vyženas vyžti Kos133. Vỹženų mas nesam matę …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vėpstymas — sm. (1) žr. vėtymas 1: Tai grėbstymai, tai vėpstymai – vyža duonoj LTsV118(Ldvn) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vėtijimas — sm. žr. vėtymas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • švakš — švàkš interj. (silpniau) NdŽ, švakš (smarkiau) Šts 1. Šts staigiam išpylimui ar užpylimui nusakyti: Švakš, švakš ir eita sėdamas dobilus Dr. ^ Švàkš, pukš pabezdėjo, kas pakarštavojo, tas padėkavojo (pirtyje užpila ant krosnies vandens) Všn. 2 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • švamt — švam̃t interj. 1. Ggr staigiam, netikėtam veiksmui nusakyti: Švam̃t iššavau, zuikis vatalakš nebgyvas Šts. Švam̃t ta tįsokė mergė gavo geriausį vyrą Šts. Švam̃t kaip į kailinius su eglašakiu Gršl. 2. kartojant nusakomas daužymas, vėtymas ir pan …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”